Oglas:
Početna > Leksikon > B > Benchmarking
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Benchmarking


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

Benchmarking je proces mjerenja i uspoređivanja kompanijinih operacija, proizvoda i usluga s najboljima, bilo unutar kompanijina područja djelovanja ili izvan njega. Benchmarking je postupak koji se temelji na uspoređivanju vlastitih dimenzija (procesa, proizvoda, troškova itd.) s nekim poduzećem koje zaslužuje da bude mjera vrijednosti. Potrebno je naći takvo poduzeće s kojim se može – i vrijedi – usporediti te izvesti zaključke i poruke iz spoznaja o iskustvima drugih.

Preduvjet uspješnog benchmarkinga je samouspoređivanje, tj. spoznaja o tome što se događa u poduzeću. Uspješan benchmarking odgovara na pitanja: što (koja korisna iskustva ima partner), te kako (tj. kako je došao do njih). Bit benchmarkinga čine ova obilježja: benchmarking se eksplicitno usmjerava na pojedini proizvod, proces ili funkcionalno područje, a ne na poduzeće u cjelini; benchmarking je decentralizirani proces koji za svaku pojedinu funkciju traži odgovarajući uzor; u središtu nije globalna ukupna usporedba već specifična pojedinačna usporedba. Cilj je takvog procesa otkrivanje komparativnih prednosti kompanije, koje zatim treba primijeniti.

Benchmarking uključuje prikupljanje kvantitativnih i kvalitativnih informacija o procesu i funkcijama koje podupiru proces. Postoje dva tipa benchmarkinga: unutarnji i vanjski. Unutarnji se upotrebljava kada se uspoređuje jedan odjel, proces ili posao unutar organizacije s drugim. Vanjski je kompliciraniji i upotrebljava se kao usporedba one prakse koju koristi organizacija u procesu reinženjeringa s praksom drugih organizacija.

Definicija je preuzeta iz Leksikona menadžmenta u izdanju Masmedia.

Ostala značenja:
BenchmarkingB/A
B/E
Baby bond
Backhaul
Back-office
Bagatelna šteta
Baht
Balboa
Balonska isplata
Bank affiliates
Banka
Banka banaka
Banka gestor
Banka novčanog tržišta
Banka s velikim ovlaštenjem
Bankar
Bankarska banka
Bankarska garancija
Bankarstvo
Banke podataka
Banknota
Bankomat
Bankoosiguranje
Bankovna doznaka
Bankovna garancija
Bankovna kartica
Bankovna linija
Bankovna provizija
Bankovna stopa
Bankovna tajna
Bankovne akvizicije
Bankovne krize
Bankovne obveznice
Bankovne rezerve
Bankovni akcept
Bankovni ček
Bankovni holding
Bankovni kartel
Bankovni kliring
Bankovni klubovi