Oglas:
Početna > Leksikon > E > Ekonomski tok
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Ekonomski tok


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

Ekonomski tok (engl. economic flow, njem. wirtschaftlicher Kreislauf) je prikaz svih primitaka, izdataka i njihove razlike; čini podlogu za izračunavanje rentabilnosti i primjenu dinamičnih metoda ocjene investicijskog projekta. Širi je pojam od novčanog toka. Primici u ekonomskom toku nisu samo prihodi od prodaje učinaka već i ostatak vrijednosti projekta. Izdaci u ekonomskom toku su: investicije i ostali izdaci vezani uz investicije, rashodi poslovanja bez amortizacije, posebna izdavanja za društveni standard, porezi iz dobiti te izdvajanja za rezerve. Neto primici u ekonomskom toku definirani su kao razlika između primitaka i izdataka.

Definicija je preuzeta iz Leksikona menadžmenta u izdanju Masmedia.
EBA
EBIT
Efekt leptira
Efekt sinergije
Efekti
Efektiva
Efektivna kamatna stopa ili EKS
Efektivna stopa
Efektivni tečaj
Efektna banka
Efikasno tržište
Efikasnost
EFT POS
Egalizacijski fond
EIB
Ekonometrija
Ekonomičnost
Ekonomija iskustva
Ekonomija opsega
Ekonomija razmjera
Ekonomika turizma
Ekonomska unija
Ekonomska vrijednost
Ekonomski rizici u osiguranju kredita
Ekonomski tok
Ekscedentno (svotno) reosiguranje
Ekscedentno/kvotno reosiguranje
Ekstenzija
Eksterna stopa prihoda
Eksternalije
Eksterni troškovi
Eksterno financiranje
Ekstraprofit
Ekstrateritorijalna primjena propisa o tržišnom natjecanju
Ekvivalent sigurnosti
Ekvivalentna kamatna stopa
Elaborat iskolčenja
Elastičnost
Elastičnost cijena
Elastičnost potražnje