Oglas:
Početna > Leksikon > B > Bjanko-mjenica
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Bjanko-mjenica


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

Bjanko-mjenica (njem. Blankowechsel) je mjenica koja u trenutku izdanja nema sve bitne sastojke mjenice, ali ne zbog transantova slučajnog propuštanja da unese koji od tih sastojaka, već zbog njegove namjere da nedostajući sastojak ili sastojke naknadno unese neka druga osoba, i to najčešće remitent s kojim je o tome trasant prethodno postigao neki sporazum. Budući da vrijedi kao mjenica samo ona isprava koja u trenutku izdanja ima sve bitne sastojke, bjanko-mjenica ne vrijedi kao mjenica sve dok se u nju ne unesu svi nedostajući bitni sastojci.

Vrlo čest nedostajući bitni sastojak bjanko-mjenice jest mjenična svota. Ona se izostavlja pri izdavanju mjenice najčešće onda kada su se trasant i remitent sporazumjeli da remitent naznači mjeničnu svotu u visini glavnice i kamata koje mu je trasant dužan platiti na temelju ugovora koji je bio povod izdavanju mjenice. Popunjavanje bjanko-mjenice, tj. unošenje nedostajućeg bitnog sastojka suprotno sporazumu ne utječe na mjeničnu obvezu prema savjesnom imatelju mjenice, pa se protiv zahtijeva za isplatu koji stavi takav imatelj ne može djelotvorno staviti prigovor ispunjenja mjenice protivno postojećem sporazumu. Takav prigovor može se staviti samo imatelju mjenice koji ju je stekao zlonamjerno ili je pri stjecanju mjenice postupao s velikom nepozornošću. Iako Zakon o mjenici to izrijekom ne kaže, svakako valja uzeti da se takav prigovor može staviti i imatelju mjenice koji ju je sam ispunio protivno postojećem sporazumu.

Definicija je preuzeta iz Rječnika trgovačkog prava u izdanju Masmedia.
Bikovi protiv medvjeda
Bikovi protiv medvjeda - Bulls Vs. Bears
Bikovni raspon
Bilanca
Bilanca centralne banke
Bilanca plaćanja
Bilanciranje
Bilateralizam
Bilateralni sporazumi
Bilateralno netiranje
Bimetalizam
Bir
Biznis
Bjanko akcept
Bjanko kredit
Bjanko mjenica
Bjanko-ček
Bjanko-indosament
Bjanko-mjenica
Bjelica ili blanket
Blagajna
Blagajnički maksimum
Blagajnički zapis
Blagajnički zapisi
Blok polica
Blok vrijednosnica
Blokada valute
Blue chip
Bolesnička osiguranja
Bolivar
Boliviano
Bolnina
Bonifikacija
Bonitet
Bonitet poduzeća
Bonus
Bonusne dionice
Boravišna pristojba
Bordero
Bostonska burza