Oglas:
Početna > Leksikon > M > Mjenica
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Mjenica


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

Mjenica (engl. bill of exchange, njem. Wechsel) je vrijednosni papiri po naredbi na temelju zakona; vrsta obligacijskog vrijednosnog papira čija je gospodarska funkcija u dužnikovu davanju osiguranja plaćanja vjerovniku uz dužnikovo preuzimanje apstraktne novčane obveze prema vjerovniku, čije ispunjenje dospijeva prema naznaci na samoj mjenici.

Bitni sastojci mjenice određeni su Zakonom o mjenici (NN – 4/94), i papir kojem nedostaje makar jedan od tih sastojaka u trenutku izdavanja ne može se uzeti kao mjenica. Svaka mjenica mora sadržavati oznaku da je mjenica napisanu u samom slogu isprave, bezuvjetni uput ili obećanje da se plati ili da će se platiti određena svota novca, ime onoga kome se ili po čijoj se naredbi mora platiti (remitent), oznaku dana i mjesta izdanja mjenice, potpis onoga tko izdaje mjenicu. Iako Zakon u bitne sastojke mjenice uvršćuje i naznaku kojom se određuje način dospijeća mjenične obveze i naznaku mjesta gdje se plaćanje mjenice treba obaviti, ove dvije naznake u stvarnosti nisu bitni sastojci mjenice stoga što u slučaju nepostojanja tih naznaka izdani papir nije ništav nego vrijedi kao mjenica, a zakonske pretpostavke primjenjuju se na mjesto plaćanja i način dospijeća mjenične tražbine. U takvom slučaju uzima se da mjenica dospijeva po viđenju te da je mjesto plaćanja ono mjesto koje je naznačeno kraj glavnog mjeničnog dužnika.

S obzirom na broj osoba postoje dvije vrste mjenica: trasirana mjenica i vlastita mjenica. S obzirom na način određivanja dospijeća mjenične obveze postoje mjenica a dato, mjenica na određeno vrijeme od izdanja, mjenica na određeno vrijeme od viđenja i mjenica po viđenju.

Definicija je preuzeta iz Rječnika trgovačkog prava u izdanju Masmedia.
Makroekonomija
Maloprodaja
Manat
Mandat
Marka
Market maker
Market user
Marketing
Marža
Maverick firm
MBA
McKinseyeva portfeljna matrica
Međubankarska stopa
Međunarodna bankovna doznaka
Međunarodna likvidnost
Međunarodni kartel
Međunarodni monetarni fond (MMF)
Meke činjenice
Meki elementi menedžmenta
Menadžer
Merchandising
Merger
Mešetar
Metikal
Metoda interne stope rentabilnosti
Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja
Metode amortizacije
Mezzoekonomija
Middle office
Mikroekonomija
Minimalna likvidnost
Minimalna prihvatljiva stopa povrata
Minimalna stopa rentabilnosti
Minimum purchasing
Mirovinski sustav
Mjenica
Mjenica a dato
Mjenica na određeno vrijeme od izdanja
Mjenica na određeno vrijeme od viđenja (ili po viđenju)
Mjenica po viđenju