Linkovi:
Oglas:
Početna > Marketing
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Marketing


Cjenik oglašavanja | Kontakti
 Limun.hr – Opći uvjeti oglašavanja

Opći uvjeti oglašavanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) primjenjuju na objavljivanje oglasa na stranicama www.limun.hr koje su u vlasništvu društva Raiffeisen Consulting d.o.o. Zagreb, Petrinjska 59 (u daljnjem tekstu: RC).

Ovi Opći uvjeti dostupni su na internet stranici www.limun.hr.

RC zadržava pravo izmjene vizualnog rješenja stranica www.limun.hr, a time i pravo promjene pozicija bannera. Takve promjene RC je dužan prethodno najaviti Naručitelju u roku od 30 dana prije takve promjene.

Tehnička rješenja
Sva rješenja primijenjena pri obavljanju poslova oglašavanja na portalu www.limun.hr (isključujući rješenja primijenjena od Naručitelja oglasa) isključivo su vlasništvo RC-a i njegovih ugovornih partnera.

RC se obvezuje svakom Naručitelju dostaviti Upute za izradu bannera i od svakog Naručitelja tražiti da ih slijedi.

Sadržaj
Svu odgovornost za sadržaj i istinitost podataka koje putem oglasa Naručitelj učini dostupnim na portalu www.limun.hr snosi Naručitelj.

Naručitelj oglasa jamči da su svi dostavljeni materijali (oglasi) za objavljivanje njegovo vlasništvo, odnosno, da polaže pravo njihovog korištenja u promotivne svrhe.

Isključenje odgovornosti
Isključena je bilo kakva odgovornost RC-a za točnost i istinitost sadržaja i informacija koji se objavljuju na oglasnim prostorima.

RC ne odgovara za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu i/ili izmaklu dobit uzrokovanu nemogućnošću preuzimanja i/ili korištenja, gubitkom ili modifikacijom podataka i/ili na druge načine koji proizlaze ili su posljedica prekida, nemogućnosti uporabe, kvara ili nedovoljne kvalitete telekomunikacijskih veza koje se koriste za prijenos podataka, kao ni za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu i/ili izmaklu dobit uzrokovanu kvarovima, gubitkom ili modifikacijom podataka do koje je došlo uslijed kvara na računalnoj opremi i pogrešaka u djelovanju operativnog sustava, prekida u opskrbi električnom energijom, strujnog udara i slično, a koji uzrokuju nepravilnosti ili prekide, odnosno nemogućnost dostave/objave materijala.

Rokovi
Naručitelj je dužan RC-u dostaviti sve materijale za objavu oglasa najkasnije tri dana prije početka kampanje.

Sve materijale koje RC zaprimi nakon gore navedenog roka, RC nije dužan objaviti.

Oglasni prostor
Zakupljeni oglasni prostor na portalu www.limun.hr nije moguće ustupiti na korištenje trećim osobama osim ukoliko strane ne postignu drukčiji sporazum. Osim ustupanja na korištenje, Naručitelj se obvezuje da na svoje oglasne materijale neće postavljati materijale (reklame, logotipe) trećih osoba, ako stranke ne dogovore drugačije.

Objava oglasa
U slučaju da oglas ne ispunjava tehničke specifikacije propisane od strane RC-a, RC zadržava pravo neobjavljivanja oglasa.

Ukoliko je sadržaj materijala (oglasa) po ocjeni RC-a na bilo koji način neprimjeren ili protuzakonit, te ukoliko vodi na stranice neprimjerenog sadržaja, RC zadržava pravo odbiti objavljivanje istog ili prekinuti prikazivanje.

Oglas ne smije zavarati korisnika stranice (npr. kreativno rješenje oglasa ne smije imitirati Windows/Mac/Unix dijalog prozorčić, poruke o greškama i sl.).

Oglas ne smije imitirati sadržaj portala Limun.hr. Oglas mora imati jasnu granicu ili pozadinu koja jasno označava dimenzije gdje oglas završava, a stranica počinje.

Oglas ne smije sadržavati elemente koji imitiraju interaktivnost (padajuće menije, kućice za pretraživanje i sl.) ukoliko takvu funkciju zbilja i nemaju.

Popusti na oglašavanje
Popusti za oglašavanje nalaze se u službenom cjeniku portala Limun.

RC ne naplaćuje oglašavanje humanitarnih udruga i akcija na svom portalu, a objavljivati će ih prema dogovoru s Naručiteljem.

Reklamacije
Sve reklamacije na objavljeni oglas moraju biti poslane najkasnije u roku od 3 dana nakon objave oglasa, isključivo u pisanom obliku (poštom, faxom, e-mailom)

Protekom gore navedenog roka smatra se da je Naručitej suglasan s objavljenim oglasom.

U slučaju da je za reklamaciju odgovoran RC, Naručitelju će se odobriti nova objava istovjetnog oglasa bez dodatne naknade.

Ukoliko je pogreška posljedica objektivnih ograničenja u prirodi medija, ili zbog pogreška pripreme samog oglasa od strane naručitelja, reklamacija se neće uvažiti.

Cjenik
Cjenik oglašavanja je objavljen na stranicama www.limun.hr. Cjenik je stupio na snagu 1. studenog 2009. godine, a RC zadržava pravo da ga mijenja.

Zakup oglasnog prostora
Potvrda zakupa oglasnog prostora regulira se s Narudžbenicom koju potpisuju RC i Naručitelj. Naručitelj svojim potpisom potvrđuje da je upoznat sa Cjenikom oglašavanja na stranicama www.limun.hr i Općim uvjetima, te pristaje na njihovu primjenu. Uz potpisanu Narudžbenicu, Naručitelj obavezno dostavlja RC prijedlog kreativnog rješenja oglasa.

Način plaćanja
Za oglašavanje RC ispostavlja Naručitelju račun po izvršenoj usluzi ili ukoliko je dogovoreno avansno plaćanje prije izvršenja usluge oglašavanja. Naručitelj je dužan izvršiti plaćanje najkasnije do dana dospijeća naznačenom u računu. Ukoliko Naručitelj izvrši plaćanje nakon navedenog dana dospijeća, RC će mu naplatiti zatezne kamate.

Penali
U slučaju da Naručitelj otkaže zakup oglasnog prostora u razdoblju manjem od 48 sati prije dogovorenog početka kampanje, RC ima pravo naplatiti penale u visini od 5 % iznosa zakupa.

Za sva otkazivanja zakupa oglasnog prostora izvršena od strane Naručitelja u roku od 3 radna dana prije početka kampanje, RC neće teretiti Naručitelja.

Završne odredbe
Opći uvjeti oglašavanja na stranicama www.limun.hr primjenjuju se na sve Naručitelje koji su potpisali Narudžbenicu.

U slučaju kolizije odredbi Općih uvjeta oglašavanja na stranicama www.limun.hr s važećim zakonskim i podzakonskim aktima, primjenjivat će se odredbe važećih zakonskih odnosno podzakonskih akata sve do izmjene i/ili dopune ovih Općih uvjeta.

RC zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete te ih objaviti na Internet stranici www.limun.hr.

Uprava RC-a usvojila je Opće uvjete oglašavanja, a isti su stupili na snagu i primjenjuju se od 15. srpnja 2008. godine.