Oglas:
Početna > Leksikon > A > Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
  • Smanji veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Povećaj veličinu slova

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja


A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W X Z Ž (2110 pojmova)

Hrvatska Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja osnovana je odlukom  Hrvatskog sabora 1995. godine. S radom je započela 1996. godine, a započela je s radom 14. studenoga 1996. godine, kad je imenovana prva ravnateljica Agencije. Sjedište joj je u Zagrebu.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja obavlja stručne i upravne poslove u svezi sa zaštitom tržišnog natjecanja. To tijelo ima specifičan položaj u sustavu izvršne vlasti. Riječ je upravnom tijelu sui generis. Agencija, naime, nije u sastavu bilo kojeg drugoga tijela izvršne vlasti (npr. nekog od ministarstava), niti je izravno odgovorna izvršnoj vlasti. Ravnatelj tog tijela odgovara isključivo Hrvatskom saboru, što omogućuje Agenciji da djeluje neovisno o izvršnoj vlasti.
Agencija je ustrojena i nastoji djelovati u skladu s najsuvremenijim i najboljim komparativnim rješenjima. U osnovi je riječ o rješenjima koja podrazumijevaju da državna uprava mora biti relativno mala i učinkovita. Ona to može biti samo ako su ispunjeni i neki drugi uvjeti: visoka stručnost zaposlenika koji su za svoj rad i stručnost primjereno plaćeni, te visoka tehnička opremljenost.

Područja djelovanja Agencije su sprječavanje zabranjenih sporazuma poduzetnika, sprječavanje i otklanjanje zlouporaba vladajućeg položaja poduzetnika na tržištu, kontrola koncentracija poduzetnika i državne potpore (od 2003. godine). Agencija objavljuje i stručna mišljenja o nacrtima prijedloga zakona i drugih propisa.

Prema Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja iz 1995. godine, Agencijom je upravljao ravnatelj. Imenovao ga je i razrješavao Hrvatski sabor, kojem je i odgovarao za svoj rad. Agencija je imala Savjet za zaštitu tržišnog natjecanja, kao savjetodavno stručno tijelo. Savjet je imao predsjednika i osam članova. Imenovala ih je Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ravnatelja Agencije. Članovi Savjeta nisu bili zaposlenici Agencije, a za svoj su rad primali tek minimalnu naknadu. Bili su birani iz redova uglednih pravnika i ekonomista, stručnjaka za područje tržišnog natjecanja i srodna područja, uglavnom stalno zaposlenih na fakultetima i drugim znanstvenim ustanovama. Na taj je način stvorena mogućnost da u radu Agencije sudjeluju ponajbolji, inače doista malobrojni, hrvatski stručnjaci za tržišno natjecanje. Oni ostaju vezani uz svoje matične ustanove, zadržavaju svoju neovisnost i ne prekidaju znanstvenu karijeru. S druge su strane time izbjegnuti proračunski troškovi za njihove plaće u punom radnom vremenu u Agenciji.

Mandat ravnatelja i članova Savjeta bio je četiri godine, uz mogućnost neograničena broja reizbora. Donošenjem Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja 2003. godine, ukidaju se institucije ravnatelja Agencije i Savjeta za zaštitu tržišnog natjecanja. Agencijom sada upravlja Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja. Vijeće ima pet članova, od kojih je jedan predsjednik. Imenuje ih (i razrješava) Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske od pet godina. Ostavljena je i mogućnost osnivanja savjetodavnih tijela.

Agencija ima stručne službe koje obavljaju stručne i upravne poslove u svezi sa zaštitom tržišnog natjecanja i državnim potporama. Osnovu stručnih službi čine pravnici i ekonomisti. U listopadu 2003. Agencija je imala ukupno 25 zaposlenika (uključujući i članove Vijeća).

Za zaštitu tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj, uz Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja, nadležna su još neka tijela. Riječ je o regulatorima, odnosno nekoliko sui generis tijela nadležnih za uređivanje odnosa na pojedinim specifičnim tržištima. Takva posebna tijela osnovana su za tržište telekomunikacija (Vijeće za telekomunikacije), tržište energetskih djelatnosti (Vijeće za energetske djelatnosti), tržište vrijednosnih papira (Komisija za vrijednosne papire), tržište bankarskih usluga (Hrvatska narodna banka), tržište usluga osiguranja osoba i imovine (Direkcija za nadzor društava osiguranja), tržište mirovinskih fondova (HAGENA) itd. Neka od tih tijela imaju isključivu su mjerodavna za rješavanje u predmetima zaštite tržišnog natjecanja na specifičnim tržištima (npr. Hrvatska narodna banka), dok neka od njih imaju obvezu suradnje s Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja koja je nadležna za rješavanje.

Definicija je preuzeta iz Rječnika pojmova prava i politike tržišnog natjecanja i srodnih područja, autora Mladena Cerovca (izdavač TEB)

A la criee
A vista
AAA rang
AAR
ABA
Abandon
ABC analiza
ABECOR
Ad valorem, carina
Add-on
Adekvatnost kapitala
Adhezijski ugovor, po pristupu
Administrativna zabrana
Administrativne cijene
ADR
ADT
Afgan
Afidavit
Agencija
Agencija za gospodarsko oglašavanje
Agencija za konkurenciju
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Agencije za rangiranje
Agencijska prodaja
Agencijska provizija
Agencijski popust
Agenda 21
Agent
Agenti mjenjači
Agentura
Agio
Agregatna ponuda/potražnja
Agregatni indeksi
AIBD
AIDA
AKA
Akcelerator
Akcept mjenice
Akceptant
Akceptna provizija